Små bryggerierna kastar ut de stora

I Australien har de små och oberoende bryggerierna Craft Beer Industry Association röstat för att bryggerijättarna inte längre ska få vara med.

I samband med regelförändringarna ändrar också organisationen namn till Independent Brewers Association.
– Små bryggeriers intressen och fokus är helt annorlunda än den värld som stora bryggerier verkar i, säger Peta Fielding, ordförande och en av grundarna till organisationen.
Småbryggerierna har länge retat sig på att de uppfattar att de stora bryggerierna använt sin dominanta ställning för att tvinga ut konkurrensen från marknaden.
– Målet för en branschorganisation är att erbjuda en gemensam röst på marknaden som småbryggarna inte har själva. Stora bryggerier kan i stort sett på egen hand påverka den, fortsätter Peta Fielding.
Med storbryggerierna utkastade återstår 159 medlemmar i Independent Brewers Association. Totalt finns det 400 oberoende bryggerier i Australien.