Skattefrågan utreds av Sveriges Bryggerier

Anna-Karin Fondberg ser fram emot utredningen om differentierad alkoholskatt. Foto: Ronny Karlsson.

Tidigare har man sagt nej. Men nu ska Sveriges Bryggerier titta närmare på differentierad alkoholskatt och en utredare ska under hösten se över frågan.

Differentierad alkoholskatt innebär att små bryggerier betalar en lägre skatt än de stora. Detta finns i de allra flesta EU-länderna men inte i Sverige.

Tidigare har bland annat organisationen Sveriges Oberoende Småbryggerier drivit frågan tagit fram ett förslag på hur det skulle kunna fungera. Men förslaget har mött motstånd hos finansminister Magdalena Andersson (S) som inte visat något intresse för en förändring.

Även Sveriges Bryggerier, med cirka 45 medlemmar, har tidigare sagt nej, men vid årsstämman i förra veckan togs beslut om att kartlägga frågan.

En utredare ska nämligen tillsättas med uppdraget att titta på om det finns varianter av differentierad alkoholskatt som skulle kunna passa i Sverige.

– Det är bra att det utreds och man ska alltid ha fakta på bordet. Vi ska nu titta närmare på det och sätta in frågan i en svensk kontext, säger Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.

Det var efter en motion från Eskilstuna Ölkultur som beslutet om att tillsätta en utredare togs.

– Vi hoppas att ha klart med en utredare till efter sommaren och den personen ska få titta på vilka risker och möjligheter som finns med det här, säger Fondberg.

En enig bryggeribransch skulle kunna öka möjligheten att få till en förändring som efterlyses av många mindre bryggerier. Man menar att en lägre skatt inte skulle ge lägre priser utan snarare skulle skapa en möjlighet att skapa långvarigt hållbara företag.

– Vårt tidigare beslut att säga nej var rätt då. Men sedan måste man ta ställning här och nu också, säger Fondberg.