Sänkt alkoholskatt en fråga för ministern

Magdalena Andersson (S) ska nästa vecka svara på frågan om differentierad alkoholskatt från Johan Hultberg (M) Foto: Montage/

Är det dags för lägre alkoholskatt för små bryggerier i corona-tider? Frågan tas nu upp i riksdagen där finansminister Magdalena Andersson (S) ska komma med svar.

Det är riksdagspolitikern Johan Hultberg (M) som ställer frågan som han tycker aktualiseras än mer i dessa tider, då corona-virusets härjningar slår hårt mot ölbranschen.

”Många mindre producenter har mycket svårt att nå ut via Systembolaget. Därför blir försäljningen på restauranger och pubar extra viktig. Denna försäljning har nu som en konsekvens av coronakrisen fallit som en sten. Coronakrisen sätter också tillfälligt stopp för bryggeriernas ölprovningar, och samtliga ölfestivaler under våren och sommaren är inställda. Sammantaget innebär coronakrisen att ett stort antal småbryggerier nu riskerar att slås ut om inte regeringen agerar, skriver Hultberg.”

Han ser gärna att en differentierad alkoholskatt, där mindre bryggerier betalar lägre skatt än de största aktörerna, införs permanent men kan också tänka sig en temporär skattesänkning.

”En differentierad alkoholskatt skulle betyda mycket för småbryggerierna utan att medföra någon egentlig risk för ökad alkoholkonsumtion. Detta eftersom en skattesänkning inte lär leda till ett lägre pris utan i stället bidra till en bättre lönsamhet för berörda bryggerier. Genom en sänkning av alkoholskatten i Sverige på öl från småbryggerier hade konkurrensförhållandena mellan småskaliga svenska och utländska producenter blivit mer likvärdiga.”

Svar från Magdalena Andersson förväntas under nästa vecka.