Så ska Modern Times behandla alla lika

Modern Times har ett omfattande åtgärdsprogram för att stötta Black Lives Matter. Foto: Ronny Karlsson.

Många pratar om Black Lives Matter. Men få gör lika mycket som San Diego-bryggeriet Modern Times. Här är alla deras åtgärder.

San Diego-bryggeriet tillhör de allra bästa i San Diego-området och har vuxit väldigt snabbt. Men öl är inte allt för företaget. Man var tidiga med att låta de anställda äga företaget och man har engagerat sig på flera olika sätt i samhället.
När nu Black Lives Matter är en het fråga som skapat mycket debatt och reaktioner är bryggeriet på tårna och agerar på flera olika sätt.

– Vi vill vara tydliga med att det här bara är början på vårt arbete, vi tänker inte göra bara det här och sedan utropa seger. Vi ska fortsätta att vara redo för nya idéer i framtiden. Precis som alla andra har vi mycket att göra både på insidan och utsidan för att leva upp till våra värderingar, skriver man på sin hemsida.

Här är några åtgärder:

1. Alla anställda ska få gå en utbildning som ska motverka alla former av förtryck. Det görs via att lära sig mer om maktbalansen mellan olika grupper i samhället.

2. Fler bryggningar tillsammans med bryggerier som drivs av svarta personer.

3, HBTQ-frågor och jämställdhet mellan könen ska få ta mer plats på arbetsplatserna.

4. Ge sitt stöd för jämställdhetsfrågor i kontakter med politiker och andra makthavare.

5. En ny funktion ska införas i företaget och det är en diverstity, equity & inclusion manager.

6. En miljon burkar ska märkas i på botten med orden Black Lives Matter.

Bryggeriet ska starta med de här nyheterna direkt och menar att det är en förändring som är viktig även om man inte lyckas till 100 procent direkt.

– Vi är inga experter på det här. Vi kommer vid tillfällen att misslyckas både internt och externt. Men vi kan utan tvekan säga att alla i vårt team kommer att göra sitt bästa i dessa kritiska tider, skriver man på hemsidan.