Robotkatter ska avhjälpa personalbrist

En japansk restaurangkedja har som många andra problem rekrytera nog med personal. BellaBot är lösningen.

Brist på serveringspersonal har vi inte bara i Sverige. I Japan ska kattrobotar vikariera för att lösa problemet.

I Japan råder stor brist på personal i restaurangbranschen. Antalet anställda i sektorn har gått ner från 4,06 miljoner till 3,82 miljoner 2021.

Så nu försöker en japansk restaurangkedja lösa problemet på ett annat sätt och tar modern teknik till hjälp …

Ett antal robotkatter ska nämligen ersätta mänsklig personal och servera mat till kedjans gäster.

Katterna kallas BellaBots och en fördel har de i alla fall framför människor: De minskar risken för smittspridning.

Robotindustrin i Japan har haft stor tillväxt under pandemin. De och andra tekniska innovationer som kontaktlös betalning och digitala menyer har efterfrågats av företag som försöker minimera kontakt mellan människor.

Katterna kan uppvisa olika ansiktsuttryck och kan känna av om det finns hinder i vägen. De kan leverera mat till upp till fyra personer och även ta undan disken när gästerna har ätit upp.

Skylark Holdings heter företaget som äger restaurangkedjan och totalt blir det mer än 2000 BellaBot till företagets 3000 restauranger.

Läs mer här.