Remmarlöv vill in på fler pubar

BRYGGARENKÄTEN

Remmarlövs Gårsbryggeri vill in på fler pubar, samtidigt som Systembolaget går väldigt bra. Det berättar Håkan Nilsson i vår enkätserie.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?
 – Att vi vann två offerter till fasta sortimentet och nu har tre öl i Systembolagets fasta sortiment som tuggar på.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– Vi bryggde 200 000 liter i år och siktar på 30 procent upp under 2019.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera. 

– Oppigårds, de levererar stabilt men ändå innovativt

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– Att möta en ökad prispress som kommer med en mognande branch

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?

– Vi satsar på pubförsäljning och vill växa i det segmentet

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Björn Falkeström, han har lagt grund för många småbryggeriers framfart och visat vägen på ett föredömligt sätt.