Pabst kan förlora hela sin produktion

Pabst är helt beroende av att MillerCoors brygger deras öl. Men om två år kan det samarbetet var över och nu möts parterna i rätten.

MillerCoors har haft en förmåga att hamna i konklikter med andra ölföretag den senaste tiden. Bråket med Stone har ni säkert inte missat och det pågår en rättstvist med koreanska Hite.

Nu kommer det också att bli en domstol som får avgöra frågan om samarbetet mellan MillerCoors och Pabst.

Pabsts öl har kontraktbryggts av MillerCoors under många år och det avtal som finns nu gäller fram till år 2020. Men nu tvekar MillerCoors att förlänga det kontraktet och man hänvisar till att man inte har resurser att klara av även den produktionen.

Det har fått Pabst att reagera. Om samarbetet med MillerCoors faller finns det inte många alternativa bryggerier som kan klara av den stora produktionen. Och att bygga ett eget bryggeri blir väldigt dyrt.

Vid en första förhandling hävdar Miller Coors att man har rätt att ta ett beslut utifrån sina egna intressen och att man på egen hand kan avgöra om man ska brygga Pabsts öl i framtiden. Pabst å andra sidan menar att MillerCoors är på väg mot kontraktsbrott och att man dessutom bryter mot amerikanska konkurrenslagar. I november väntas parterna mötas i rätten.