Ölorganisationen markerar mot rasism

Brewers Association har tagit fram dokument som talar om hur medlemsbryggerierna ska bete sig. Foto: Montage.

En uppförandekod för alla medlemsbryggerier. Det är resultatet av kritiken mot Brewers Association i samband med Black Lives Matter.

Ingen lär ha missat Black Lives Matter-rörelsen och hur frågor om rasism hamnat i fokus under våren och sommaren. Inom ölbranschen har det framkommit kritik mot amerikanska branschorganisationen Brewers Association för att man inte agerat, men nu kommer en förändring.

En uppförandekod för alla medlemsbryggerier har för första gången tagits fram, och där ingår hur man förväntar sig att alla bryggerier ska hantera andra människor.

Den nya uppförandekoden är uppdelad i fyra delar:

– Att följa lagen.

– Att visa respekt för människor och grupper av människor.

– Ansvarsfull alkoholkonsumtion.

– Ansvarsfull marknadsföring av alkohol.

– Vår nya uppförandekod visar upp vårt engagemang och ansvarstagande när det gäller att följa lagar och att eliminera diskriminering. Vi tar vår roll på stort allvar och känner att vi nu måste vara tydligt antirasistiska, skriver vd Bob Pease i ett meddelande till alla bryggerier.

Man pekar bland annat på vikten av att alla medlemmar förhåller sig neutrala till sina anställda och även mot andra människor, och behandlar alla lika oavsett kön, ras, ålder eller sexuell läggning.

Brewers Association representerar drygt 70 procent av alla craft beer-bryggerier i USA.