Olika syn på förslag om stopp för näthandel

Regeringens förslag om att förbjuda distanshandel av alkohol har skapat debatt. Man kan lugnt säga att meningarna går isär.

Framför allt är det på Svenska Dagbladets debattsida som diskussionerna varit många. Flera skribenter är starkt kritiska till förslaget, medan vissa tycker att det krävs ännu mer.

Regeringens förslag säger att handel av alkohol genom så kallade vin- eller ölklubbar ska förbjudas och att kravet ska vara att alkoholen ska fraktas hem på egen hand av konsumenten. Förslaget har kommit fram efter att Mathem erbjuder vin tillsammans med sina matkassar, och efter att tjänsten Bubblig körde hem alkohol till beställare i Skåne från Danmark.

Sven Andréasson, läkare och professor i socialmedicin på Karolinska Institutet i Stockholm vill gå längre än så i sin debattartikel.

”Det skulle kunna bli möjligt för svenska företag att ha så kallade ”showroom” med alkoholdrycker som kan köpas från utlandet, kanske i anslutning till en livsmedelsbutik. Regeringen måste täppa till de luckor i lagen som möjliggör kommersiell distanshandel med alkohol. På alkoholområdet är folkhälsan viktigare än privata vinstintressen!”

Nätvinhandlarnas branschorganisation har en helt annan syn på frågan och är beredda att ta till juridiska åtgärder.

”Medlemsföretagen i Nätvinhandlarnas branschorganisation har finansiellt stöd för att anmäla Sverige för brott mot Lissabonfördraget om Socialdepartementets förslag blir lag. Detta är inte en process vi vill driva men vi har inget val om regeringen går vidare med förslaget och riksdagen skulle bifalla det.

En fällande dom, vilket enligt en enig juridisk expertis är högst sannolikt, mot Sverige i en fråga om alkoholmonopolet kan öppna pandoras ask och leda till att Systembolagets detaljhandelsmonopol ifrågasätts.”