Ökningstakt minskar för USA-bryggerier

Antalet bryggerier i USA är nu över 8000 enligt Brewers Association som också rapporterar att volymerna i branschen har minskat med tio procent i år som en följd av covid-epidemin.

Trots att bryggerierna faktiskt har ökat kraftigt i antal kan man se en minskning av ökningstakten från 2019. Totalt är finns det nu 8217 aktiva hantverksbryggerier i USA, att jämföra med 7480 sommaren 2019. Räknar man in större bryggerier fanns det 8341 bryggerier i USA i slutet av juli.

Enligt Bart Watson på Brewers Association är har den minskade ökningstakten mer att göra med att färre nya bryggerier startas än att befintliga läggs ner, även om han också ser en risk för fler nedläggningar framöver så är det bara 112 bryggerier som lagts ner.

De minskade volymerna för branschen är osäkra. Enligt Watson kan minskningen vara allt mellan 6 och 13 procent på grund av osäkerheterna i uppgifterna, så 10 procent är estimat mer än något annat.