Ny ordförande ska få Ölfrämjandet att växa

Thomas Lindohf är ny ordförande i Svenska Ölfrämjandet. Foto: Ronny Karlsson.

Betydligt fler medlemmar. Det är den viktigaste frågan för Tomas Lindohf. I går blev han vald till ny ordförande i Svenska Ölfrämjandet.

Lindohf har redan varit tf ordförande sedan i höstas så valet var inte någon stor överraskning.

– Ska det hända något får man engagera sig. Jag lämnade faktiskt ölfrämjandet under en period när jag tyckte att de inte hade så mycket att komma med, säger han.

2014 kom han in i föreningen igen och har funnits med i styrelsen under de senaste två åren.

– Det var för mycket Stockholmsfokus under en period, och det hände nästan ingenting i Skåne. Nu jobbar vi mycket med att vara aktiva på fler platser, vi måste vara en nationell förening.

Det stora jobbet under året kommer att läggas på att hitta nya medlemmar. Tomas Lindohf konstaterar att det krävs en rejäl förändring där. I dagsläget finns cirka 2000 medlemmar.

– Det är på tok för dåligt. Vi är för små för att makthavare ska lyssna på oss.

Han jämför med att nykterhetsorganisationen IOGT-NTO säger sig ha 35 000 representanter i landet, och Danska Ölentusiaster, den danska motsvarande föreningen, har nästan 10 000 medlemmar trots att man tappat en del de senaste åren.

– Vi behöver få mer publicitet och ska jobba med att få igång fler lokalföreningar, vilket i sin tur kräver eldsjälar på lokalnivå. Vi skulle också kunna vara en paraplyorganisation för andra ölföreningar, eller öppna för föreningsmedlemskap.

Den nya styrelsen har definierat tre punkter som det ska jobbas med under kommande året. Förutom medlemsantalet handlar det om alkoholpolitiska frågor, samt att vara närvarande vid betydligt fler mässor och festivaler.

– Vi ska ha en arbetsgrupp för varje punkt. Det kommer nog att ta en hel del tid för mig, men det ska bli roligt. Ölboomen har inte riktigt smittat av sig på ölfrämjandet ännu, vi måste se till att de ölintresserade får veta att vi finns, säger Lindohf.

En annan förändring som diskuteras är att ändra organisationen i Skåne. En tanke är att ha en gemensam Skåne-sektion där föreningens möten anordnas på olika platser varje gång