Ny bok om svensk humle

Det stora intresset för hembryggning och hantverksöl har gjort att humlen har fått en renässans. Nu kommer en bok i ämnet för den som vill grotta ner sig djupare i svensk humles biologi, kemi och historia.

”Humle i den svenska nationella genbanken” beskriver de humlekloner som valts ut för att bevaras i den nationella genbanken på Sveriges lantbruksuniversitet. Boken är skriven av Else-Marie K. Strese som är genetiker och agrarhistoriker.

”Under flera år har ett stort antal humleplantor observerats och analyserats innan ett slutgiltigt urval gjordes. Det är dessa utvalda humlekloner som presenteras i boken. För varje sort presenteras humleodlingens kontinuitet på fyndplatsen som kan vara flerhundraårig. Humlen kunde ofta kopplas till en gårds odling eller användning varför namngivningen är relaterade till gården eller platsen för växtfyndet.”, skriver man bland annat i en pressrelease.

Läs mer om boken här.