Nu har Danmark fler än 200 bryggerier

Nu finns det över 200 bryggerier i Danmark. Samtidigt har kontraktsbryggerierna blivit färre de senaste åren.

Danmark låg före Sverige när det gällde utveckling av öl och bryggerier för drygt tio år sedan. Det var runt 2004 som det började att hända en hel del på den danska bryggerisidan. 26 bryggerier 2004 blev till 89 år 2007.

Det var också i den vevan som antalet kontraktsbryggerier, de räknas också in i den här statistiken, tog fart.

Som mest var det 30 procent kontraktsbryggerier i Danmark, när 45 av 150 stycken var av den typen.

Men under de senaste åren har antalet fysiska bryggerier ökat rejält samtidigt som kontraktsbryggerierna blivit färre.

Under de senaste åren har det blivit cirka 20 nya bryggerier per år totalt. En del har också försvunnit på grund av konkurs eller nedlagd verksamhet.

2018 landade man på 169 fysiska bryggerier och 37 kontraktsbryggerier. Det är första gången i modern tid som Danmark har över 200 bryggerier, upper sajten Beerticker.

Totalt 206 danska bryggerier alltså, och den siffran ser ut att öka framöver. Bara i Köpenhamnstrakten finns planer för sju-åtta nya bryggerier.