Motstånd för munkar som vill brygga öl

Ett nytt klosterbryggeri planeras i trakterna kring Boston i USA. Men det är osäkert om myndigheterna tillåter ölbryggning.

Det är i Swampscott norr om Boston i Massachusetts som den ortodoxe munken Father Andrew Bushell vill starta ett klosterbryggeri. Upp till 18 munkar ska kunna finnas på plats för att brygga öl. Intäkterna ska gå till det kloster som ska uppföras på marken.

Bushell säger till necn.com att ett bryggeri vore det enda sättet att få in de pengar som krävs för att rusta upp fastigheten.

Men de ansvariga i Swampscott är inte helt övertygade. Området är avsett för boende och de ska nu redas ut om det är okej att då brygga öl.

Om munkarna får nej kommer de att driva frågan vidare i domstol. Sedan tidigare finns klosterbryggeriet Spencer i Massachusetts.

Läs hela artikeln här.