Minusresultat trots en ökad försäljning

Systembolaget lägger stora pengar på sitt digitala erbjudande. Foto: Systembolaget.

Intäkterna ökade för Systembolaget under det första halvåret. Men trots det noterade man ett negativt rörelseresultat. En storsatsning digitalt ligger bakom det.

Systembolaget ökade sin föräsljning med tre procent under första halvåret i år jämfört med i fjol. Men det räckte ändå inte för att täcka de kostnader som finns. Utöver nya butiker, mer personal och höjda löner handlar det till stor del om en digital satsning som gör att rörelseresultatet för de sex första månaderna hamnade på minus fem miljoner kronor.
Det är den nya digitala satsningen på en ny hemsida som kostar, och för att klara av en utökad e-handel byggs det också en ny varudepå i närheten av Stockholm.
– Det är en omfattande satsning som vi gör på upplevelsen och kundservice online. Utgångspunkten har varit att göra det lättare att hitta i vårt sortiment. I dag är det inte så lätt att veta i vilket sortiment som en produkt finns, det ska bli lättare att göra sina val, sade Linda Bornvik, chef för erbjudandeutveckling på Systembolaget, om den digital satsningen i en intervju med Beernews nyligen.
Mest i procent när det gäller försäljningen ökade alkoholfritt, som sålde åtta procent mer än i fjol. Dessutom köptes det tre procent mer ekologiska produkter under de sex första månaderna.
Som vanligt hamnar Systembolaget högt i flera olika undersökningar. Nöjd kund-index hamnade på 85 och det är det högsta någonsin som uppmätts för Systembolaget.