Vinsten minskade för Systembolaget 2021

Ann Carlsson Meyer, ny vd för Systembolaget. Foto: Pressbild

Systembolaget ökade intäkterna förra året men trots det minskade vinsten. Orsaken sägs vara pandemin.

Intäkterna steg med 1 procent från 36,7 miljarder till 38,1 miljarder kronor, enligt Systembolagets bokslutskommuniké för 2021.

Samtidigt minskade rörelseresultatet med 21 procent, från 542 miljoner kronor till 428 miljoner.

– Systembolaget ökade försäljningsvolymen med en procent, vilket vi ser var en effekt av fortsatta restriktioner samt ett minskat resande, säger Frida Roswall, tillförordnad ekonomidirektör på Systembolaget.

– Det lägre resultatet förklaras främst av ökade försäljningskostnader genom ökade personalkostnader kopplade till extra insatser till följd av pandemin så som slussning och andra volymdrivna kostnader både i butik, på depå samt inom e-handeln.

Alla varugrupper förutom vin ökade jämfört med föregående år. Mest ökade cider- och blanddrycker medan starköl ökade med 1,9 procent. Starköl stod för 51,8 procent av försäljningen under 2021.

Systembolaget redovisar även sitt nöjd kund-index, som minskade något under året, från 81,9 till 80,7 procent. Nya vd:n Ann Carlsson Meyer är ändå nöjd.

– Det är oerhört glädjande att resultatet visar på en fortsatt stabilt hög nivå och att kunderna fortfarande är nöjda med vår verksamhet, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

– Att kombinera samhällsansvar med god service är något vi ständigt arbetar med.