Miljötänk i fokus när Heineken bygger nytt

Heineken är ett av flera stora bryggerier som satsar i Mexiko. Det nya bryggeriet är tänkt att bli ledande inom återvinning och miljötänk.

Flera av de största bryggerier har eller bygger stora bryggerianläggningar i Mexiko, och på flera håll har lokalinvånarna protesterat, bland annat för att man är orolig för sin närmiljö.

Men när Heineken bygger sin nya stora anläggning i norra Mexiko är ambitionen snarare att bidra till ett bättre miljötänk, och det inte bara på det egna bryggeriet.

Med hjälp av stora solpaneler ska det alstras energi från solljuset på bryggeriets tak och med så kallat fotovoltaiskt glas, ett slags fönsterglas som också alstrar energi, ska man också satsa miljövänligt.

– Hållbar utvckling är vår generations stora utmaning och möjlighet. Klimatförändringar är på riktigt och vi behöver hantera det, säger affärschefen Blanca Juti på Heineken.

Även när det gäller vatten görs det framsteg. Under de tio senaste åren har Heineken minskat vattenåtgången vid sina anläggningar med 30 procent.

2014 gick det år 3,8 liter vatten för att brygga en liter öl och i fjol var den siffran nere i 3,2 liter. Målet är att under år 2020 nå ner till två liter vatten per bryggd liter öl.