Många har fått jobb efter utbildningen

Mattias Davidsson, Nynäshamn, Jakob Thomsgård, Kristianstad, och Christian Åhman, Ludvika, berättar att det gått ganska bra för eleverna i de senaste kullarna. Foto: Montage

Trots bistra tider verkar det ändå ha gått ganska bra för elverna som har gått ut från landets bryggarutbildningar.

Mattias Davidsson från utbildningen för bryggeritekniker i Nynäshamn visar siffror som är ganska imponerande: 74 procent av dem som avslutade utbildningen i juni har ett arbete som överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen och utöver det har 13 procent ett arbete som delvis överensstämmer med utbildningen. 85 procent av eleverna svarade i undersökningen.

– Jag är förvånad över hur många som jobbar i branschen efter utbildningen. Men det är mycket som påverkar siffrorna, några elever hade redan jobb eller hade bryggeri sen innan, säger han.

Jakob Thomsgård i Kristianstad berättar att läget för eleverna som gick ut i somras där inte är riktigt lika bra.

– Det har varit lite tufft för de som gick ut i juni, men å andra sidan var det en del som fick jobb när ölförsäljningen sen ökade under sommaren, säger han.

Bryggteknikerutbildningen i Ludvika var den första som etablerades. Den utbildningen är längre, ett och ett halvt år i stället för ett år som på de andra skolarna. Så där har eleverna precis gått ut, men Christian Åhman berättar att det ser ganska bra ut.

– Ja, det är en del som jobbar. Åtminstone tio i den kullen har jobb, men då räknas de som redan hade jobb i branschen in. Sen är det ett par som vill starta men som på grund av rådande omständigheter inte kommit igång.

Vad gäller de elever som nu har påbörjat sina studier så har praktiken precis börjat för den kull som började i Nynäshamn i höstas.

– De är ute på praktik sen vecka två och det var inte svårt att hitta platser. Däremot kan det vara svårt att utföra med tanke på covid, att inte bli sjuk och resa för mycket, men hittills har det gått bra, säger Mattias Davidsson.

Ludvika startade med en ny kull nu i januari och har inte sett riktigt hur läget är med praktikplatser, men i höstas fungerade det bra.

– Det var tre fyra studenter som inte gjorde sin praktik, men en av dem började sin praktik nu i måndags i stället. Men det är lite problem med regelverket, har du permitterad personal kan du inte ta in praktiktanter förstås. säger Christian Åhman.

Kristianstad har flyttat sin praktik efter att ha fått signaler från branschen om att det vore bättre.

– Så vi kör igång vecka tio och jag skulle säga att hälften har fått plats någonstans. Tror inte att det ska bli något problem för de andra, vid alla kurser har alla fått en plats till slut. En del väntar lite länge med att ordna en plats bara, säger Jakob Thomsgård.

Intresset för att lära sig att yrkesmässigt brygga öl är fortfarande stort. Alla tre skolarna har betydligt fler som söker än som får plats. I Ludvika har man sett en nedåtgående trend de senaste åren, men det beror i mycket på andra orsaker.

– Söktrycket har gått ner när det kommit fler likvärdiga utbildningar. Vi hade 100 sökande till denna kull, 2016, första året jag jobbade med det här hade vi 328. säger Christian Åhman.

Jakob Thomsgård berättar att även Kristianstad hade 100 sökande till senaste kullen och i Nynäshamn var det 60 personer som sökte de 25 platserna, enligt Mattias Davidsson.