Läsarna: Okej att dricka på vardagar

Enligt en undersökning från Systembolaget tycker 36 procent av svenskarna att det är fel att ta en öl på vardagar. Så vi kollade vad våra läsare tyckte om det.

Det är nog inte en överraskning för någon att våra läsare skiljer sig från medelsvensken i fråga om attityder till alkohol. Systembolagets dotterbolag gjorde en undersökning som visade att 36 procent tyckte att det var fel att dricka alkohol på en vardag.

Men när vi  frågade våra läsare om de tyckte att det var fel att ta ett glas på vardagar så visade det sig att det är en väldigt stor skillnad.

Bara 3 procent ansåg att det var fel, medan 94 procent tyckte att det var okej att dricka ett eller två glas på en vardag.

Våra läsare lever dessutom som de lär. På frågan om det händer att de dricker alkohol själva på vardagar var det bara 2,4 procent som valde alternativet ”aldrig”.

24 procent svarade att de dricker flera vardagar i veckan och 38 procent dricker på vardagar flera gånger i månaden.

Mest dricker de som bor i en storstad. Av dem var det 31 procent som svarade att de dricker alkohol på vardagar flera gånger i veckan, 24 procent av de som bor i en mellanstor stad tyckte samma sak och 28 procent av dem som bor i mindre städer.

Vad gäller attityden till andras drickande var det inga större skillnader beroende på var man bor.

Vanligast var att man drack sina öl i hemmet, bara drygt 12 procent svarade att de oftast drack på krogen.

Hur ofta dricker du? Andel (%)
1-2 dagar i veckan 49,4
3-5 dagar i veckan 42,8
5-7 dagar i veckan 7,1
Händer det att du dricker alkohol på vardagar? Andel (%)
Aldrig 2,4
Enstaka tillfällen 30,5
Flera gånger i månaden 38,3
Flera gånger i veckann 28,4
Tycker du att det är fel att andra tar ett glas eller två på vardagar? Andel (%)
Ja 3,1
Nej 94,1
Vet inte 2,4
Var dricker du oftast av dessa alternativ? Andel (%)
Hemma 88,2
Krogen 11,6