Lagändring öppnar för lägre alkoholskatter

Per Åsling, Centern. Foto: Pressbild

En ändring i alkohollagen kan öppna för en differentierad alkoholskatt för mindre bryggerier på sikt.

Den 1 januari 2022 träder nya regler för beskattning av alkohol och tobak i kraft och en del av det beslutet är att små producenter av alkohol ska kunna få ett intyg som underlättar för dem att dra nytta av lägre skatt för små bryggerier vid försäljning i andra EU-länder.

Därmed är kanske den principiella frågan löst och lagändringen skulle kunna ses som ett första steg på vägen mot lägre alkoholskatt för småbryggerier även i Sverige.

Centerpartiet vill gå ännu längre redan nu. I ett särskilt yttrande i Skatteutskottets betänkande som ligger till grund för beslutet skriver centerpartisten Per Åsling att beslutet ”…understryker den avvikande svenska hanteringen av EU:s alkoholskattedirektiv som majoriteten av medlemsländerna valt att använda i syfte att differentiera skatten för bl.a. oberoende producenter av öl upp till en viss produktionsvolym.”

Därmed borde alltså även små bryggerier i Sverige få liknade regler, menar han. Det är bara Sverige och Spanien som inte har det i unionen.

”Mot bakgrund av direktivet och dess effekter på alkoholproducenter som är skattskyldiga i en annan medlemsstat med nedsatt beskattning finns det starka skäl att se över en svensk differentiering av alkoholskatt.”

” Mindre svenska alkoholproducenter, främst mikroproducenter av öl, har precis som i övriga EU svårt att hävda sig mot större producenter. Öltillverkning är en bransch med enorma stordriftsfördelar. Direktivet, och hanteringen med intyg, visar konkret svenska småproducenters ogynnsamma konkurrenssituation gentemot övriga medlemsländer.”

Detta, skriver han, ger de större bryggerierna kostnadsfördelar som utgör ett inträdes- och tillväxthinder.