Kritik mot Heinekens jobb mot sjukdomar

Öljätten Heineken vill hjälpa till i kampen mot bland annat hiv. Men nu sågas det nya samarbetet rejält.

Heineken ingick i förra veckan ett samarbete med Globala fonden, som jobbar för att få bort sjukdomar som hiv/aids, tuberkulos och malaria. Planen är att Heineken bland annat ska hjälpa till med logistik och kommunikationslösningar, samt jobba tillsammans med fonden i en del afrikanska länder.

Men nu sågas samarbetet rejält från flera håll. Inte minst är nykterhetsrörelsen på tårna. Man vill inte att Globala fonden ska samarbeta med alkoholrelaterade företag.

– Att Globala Fonden har valt att ingå ett partnerskap med alkoholjätten Heineken är häpnadsväckande. Alkohol är ett stort hinder för hållbar utveckling och påverkar 13 av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 negativt, säger Kristina Sperkova, ordförande för IOGT-international, till sajten Accent.

Men kritik kommer också från myndigheter. I Norge ifrågasätts samarbetet även om man ännu inte hotar med att dra tillbaka några bidrag.

– Norska myndigheter kan inte stötta detta slags partnerskap med ett alkoholföretag. Det är inte förenligt med vår utvecklingspolitik, men det er för tidigt att säga vad som sker med Norges bidrag ifall fonden fortsätter samarbetet, säger Jon Lomøy styrelseledamot i fonden till Aftenposten.

Under perioden 2017-2019 bidrar Sverige med 2,5 miljarder till olika projekt inom Globala fonden.