Kraven på craft beer ändras igen i USA

Brewer ersätter traditional. Så förändras kraven för att vara craft beer-bryggare i USA och det öppnar för uteslutna bryggerier att komma tillbaka.

De första reglerna för att vara craft beer skrev av Brewers Association 2006 och har sedan dess uppdaterats vid ett par tillfällen.

Fram till nu har de tre huvudkriterierna varit att bryggeriet ska vara tillräckligt litet, ha ett oberoende ägande och brygga traditionell öl.

När det gäller volym har den uppgraderats flera gånger och i dag är gränsen satt vid sex miljoner barrels (cirka 700 miljoner liter). När det gäller oberoendet får max 25 procent av företaget ägas av någon som inte ses som craft beer.

Men nu försvinner alltså kravet på att vara traditionell och numera räcker det med att ha en bryggarlicens och att man brygger öl.  I kriterierna står det numera brewer i stället för traditional. Det öppnar upp för företag som under senare år satsat på cider, mjöd, alkoläsk eller kombucha.

Under fjolåret uteslöts cirka 60 bryggerier för att deras huvudfokus inte låg på öl, men nu är alltså de företagen välkomna tillbaka.