Kompromiss för att få gårdsförsäljning alls

Elisabeth Nilsson, som utrett frågan om gårdsförsäljningen, är väl medveten om kritiken som riktats mot utredningen. Men hon menar att hon gjort vad som är juridiskt möjligt.

Företrädare för flera olika branschorganisationer och även från andra sidan i form av IOGT-NTO har kritiserat förslaget från utredningen om gårdsförsäljning, som lämnades över till regeringen i dag.

Framför allt har bryggerierna och deras företrädare riktat in sig på gränsen som går vid 500000 liter i årsproduktion för dem. Orättvist menar vissa och tillväxthämmande tycker andra. Elisabeth Nilsson säger att hon gjort vad hon kan.

– När man lägger en utredning har man att fundera på vad som är möjligt juridisk och vad EU-rätten säger för att kunna ha ett bibehållet monopol, säger hon.

– Jag har haft diskussioner med höga jurister och de har poängterat att just kvantitet och småskalighet är en viktig fråga.

Resultatet är en kompromiss för att det ska lyckas den här gången, frågan har utretts två gånger tidigare utan resultat.

– Vi har gjort en sammanvägning vad gäller volymgränserna och det här hoppas jag ändå ska kunna leda till gårdsförsäljning, säger hon innan hon tillägger att hon måste in på ett möte.

Men innan hon lägger på luren hinner hon i alla fall svara på en snabb fråga till.

En viss osäkerhet vad gäller blandproducenter finns. Exempelvis ett bryggeri som producerar mer öl än maxgränsen, men som gör sprit under maxgränsen i den kategorin. Får de ha gårdsförsäljning av sprit?

– Om de går under gränsen för det lilla så är min snabba bedömning att det är möjligt, men det är juridiska detaljer som jag inte kan svara på idag.