SPAA: Förslaget är diskriminerande

Fredrik Borelius på Sveriges Producenter av Alkoholdrycker. Foto: Privatbild

Ännu en branschorganisation är kritisk mot delar av förslaget om gårdsförsäljning. De ifrågasätter varför de mest framgångsrika producenterna straffas.

Sveriges Producenter av Alkoholdrycker, SPAA, är positivt till förslaget från utredningen om gårdsförsäljning, men är samtidigt precis som andra kritisk mot att det i förslaget finns ett tak på hur mycket som får produceras för att få ha gårdsförsäljning.

– SPAA välkomnar förslaget att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker inom vissa ramar. Vi är övertygade om att det skulle skapa fler arbetstillfällen, bidra till det lokala näringslivets utveckling, samt öka intresset för Sverige som besöksmål, säger Fredrik Borelius, ordförande i SPAA, men fortsätter på en mer kritisk linje:

– Att stoppa de största tillverkarna är diskriminerande och ett hinder för näringsfriheten. Det betyder att de mest framgångsrika producenterna straffas, vilket kan leda till en allmänt minskad investeringsvilja i branschen

SPAA tycker att de övriga begränsningar som finns i förslaget räcker, exempelvis att köpet ska vara kopplat till en upplevelse.

– Att dessutom sätta ett produktionstak på hur mycket varje företag får tillverka för att komma i fråga riskerar att bli kontraproduktivt, säger Fredrik Borelius.

– En hel del lär bli besvikna när de åker för att besöka ett av de mest framgångsrika företagen för bara konstatera att företaget producerar för mycket för att få bedriva försäljning.

Bland SPAA:s medlemmar återfinns bland annat spritföretag som The Absolut Company och High Coast Distillery, men även bryggerier som Stockholm Brewing, Revsund Brewery & Distillery och Åhus Bryggeri.

Läs om utredningens förslag här.