Ingen gårdsförsäljning på bekostnad av TSLS

Gärna gårdsförsäljning, men aldrig på bekostnad av Systembolaget. Så kan man sammanfatta reaktionen från branschorganisationen Sveriges Bryggerier på utredningsförslaget om gårdsförsäljning.

Förslaget från utredaren Elisabeth Nilsson innebär att bryggerier med en årsproduktion under 500000 liter skulle få ha gårdsförsäljning. Det inkluderar även en del av medlemmarna i branschorganisationen Sveriges Bryggerier.

– Vi ställde oss positiva till att det gjordes en utredning för att se om gårdsförsäljning var förenlig med EU-rätten. Det ger mindre entreprenörer ett ben till att stå på. Men för oss är det viktigt att det sker i samklang med Systembolaget, särskilt TSLS, säger Erika Danckwardt-Lillieström på Sveriges Bryggerier.

TSLS är Systembolagets lokala och småskaliga sortimentet. Det är där som majoriteten av hantverksbryggerierna säljer sin öl och för många har det varit räddningen under pandemin.

På Sveriges Bryggerier är man orolig för att gårdsförsäljning skulle vara ett brott mot EU-rätten och att monopolet då skulle kunna rivas upp. Dessutom finns en oro för hur Systembolaget kommer att agera om gårdsförsäljning införs, kommer TSLS finnas få kvar då?

– Jag tror att det finns medlemmar som vill ha gårdsförsäljning, eller om man vänder på det, bland de mindre bryggerierna finns det ingen som är negativ till det, men det får inte ske på bekostnad av TSLS, säger Erika Danckwardt-Lillieström.

– TSLS är väldigt lönsam och är den huvudsakliga inkomstkällan för många bryggerier. Det finns en oro hos medlemmarna för att gårdsförsäljningen skulle påverka den möjligheten och vara början till slutet.

Gårdsförsäljning ser Erika Danckwardt-Lillieström inte alls som lika fördelaktig. Speciellt eftersom den främst gynnar bryggerier nära allfarvägar och turiststråk.

– I gamla bruksbygder, industriområden eller långt från bebyggelse skulle gårdsförsäljning med krav på rundvisning inte alls vara så lönsam jämfört med vad du kan sälja på TSLS. Grannarna lär bara ta en eller två rundturer.

Erika Danckwardt-Lillieström tycker också att utredningen lämnar frågor öppna. Exempelvis det faktum att utredaren Elisabeth Nilsson i sin debattartikel nämner att kontakt ska tas med EU-kommissionen innan riksdagen beslutar i frågan.

– Jag tolkar det som att det finns en hel del otydligheter och frågor som kvarstår även inom utredningen.

Hon har också åsikter om produktionsbegränsningen, som gör att större bryggerier utesluts från gårdsförsäljning.

– Gårdsförsäljning i den här utredningen bygger på utgångspunkten att stärka besöksnäringen. Fokus ligger på besöket på tillverkningsstället, snarare än själva försäljningen. Då är det ju både motsägelsefullt och diskriminerande att de stora besöksplatserna inte får ingå. Men också bakvänt att man bygger in en tillväxthämmare, om poängen är att stimulera tillväxt i besöksnäringen, säger hon i en kommentar efter att artikeln publicerades första gången.