Klart med ny ägare hos Funky Buddha

Det stora bryggeriet såldes till Constellation Brands. Nu är det klart att även det lilla bryggeriet har sålts av Funky Buddha.

Bryggeriet i Florida fick en hel del uppmärksamhet när det köptes upp av Constellation Brands och samlades in under samma paraply som Ballast Point. Den affären har gjort att Funky Buddha kunnat öka produktionen rejält.

Nu är det också klart att Funky Buddhas grundare Ryan Sentz även har sålt sitt lilla bryggverk, där allt en gång började. Det är hans goda vän, hembryggaren Allen Steen, som tagit över bryggverket på drygt 100 liter och därmed tagit steget till att bli kommersiell bryggare. Robot Brewing Company blir namnet på den satsningen norr om Miami.

Det lilla bryggeriet var inte en del av försäljningen till Constellation Brands och det har tagit tid att bestämma vad som skulle hända med bryggeriet. En restaurang finns också i anslutning till bryggeriet och den ingår i affären. De tio anställda som jobbat där kommer att bli kvar i verksamheten.