Intresset ökar för att besöka bryggerier

Claes Wernerson på Qvänum har sett ett starkt intresse för att besöka bryggerier. Foto: Ronny Karlsson

Det är populärt att besöka bryggerier och andra dryckesproducenter. I en ny undersökning svarar 53 procenta v tillverkarna att de fått fler besökare i år.

Det är SPAA, Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker, som låtit företaget Axiom Insight ta fram undersökningen, där bland annat bryggerier i Sveriges Oberoende Småbryggerier deltagit.

106 dryckestillverkare har svarat på undersökningen, skriver man i ett pressmeddelande, av dem har 53 procent angett att de tagit emot fler besökare under årets nio första månader jämfört med samma period förra året. 23 procent säger att antalet besökare är oförändrat och 22 procent uppger att de fått färre besökare. Resterande vet inte.

– Svensk dryckestillverkning håller på att utvecklas till en viktig besöksdestination. Vi vet att intresset för lokalt producerad mat och dryck växer. Undersökningen visar att allt fler också vill se och lära sig hur tillverkningen går till, säger Kristina Anerfält Jansson, grundare och ägare av Norrtelje Brenneri.

Dryckestillverkarna har även fått skatta antalet besökare och totalt blir det då en halv miljon besökare under perioden.

SPAA skriver att redan förra året fått indikationer om att det varit rekordmånga besök när svenskarna då hemestrat på grund av pandemin. Men det finns ingen tidigare undersökning att jämföra siffrorna med.

– Vi bryggare märker tydlig ett starkt intresse för våra produkter och en nyfikenhet på hur den lokala tillverkningen går till. Att besöken hos oss dryckesproducenter ökar är positivt men ökningen hade kunnat varit ännu starkare för oss bryggare.

– Många av oss fick en kraftigt ökad efterfrågan när Sverige började öppna upp efter Covid vilket inburit att vi har fått prioritera alla resurser till produktion, säger Claes Wernerson, grundare av Qvänum Mat och Malt.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät under perioden 22 september och 4 oktober 2021 och skickades till medlemmar i Föreningen Svenskt Vin, Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier och SPAA.