Ingen ministerkritik mot Systembolaget

Systembolaget satsade stora pengar på att motverka gårdsförsäljning av öl och vin. Det retade upp många men ansvarig minister ser inga problem med agerandet.

Det var under 2017 som Systembolaget i ett antal annonser markerade mot gårdsförsäljningen. Där varnade man för gårdsförsäljning och slog fast att den skulle ta död på Systembolaget. 

Det retade upp många i ölbranschen som ser gårdsförsäljningen som både en chans att sälja sina öl till intresserade besökare och att få en mer levande landsbygd.

Nyligen skrev riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) en fråga till regeringen om Systembolagets agerande och ville veta deras ståndpunkt. Nu har svaret kommit från socialminister Lena Hallengren (S) och hon har ingen kritik att komma med.

– I Systembolagets uppdrag ingår att informera allmänheten om alkoholens risker och skadeverkningar. Jag utgår ifrån att representanter för Systembolaget för fram argument och ståndpunkter i debatten som är balanserade och välgrundade, skriver Hallengren i sitt svar.

Hon konstaterar samtidigt att de statliga bolagen har ett stort ansvar i hur de kommunicerar.

– Bolag med statligt ägande ska agera så att de åtnjuter offentligt förtroende. Representanter för bolagen förvaltar inte bara ett finansiellt värde i bolagen utan även ett förtroendekapital hos allmänheten. Bolagens deltagande i samhällsdebatten ska ske med detta som utgångspunkt.

Bergheden är besviken på svaret och hade hoppats påen öppning för ett tydligare regelverk i sådana här frågor.

– Det känns som om min fråga var mycket besvärande för ministern att svara på och samtidigt en tydlig signal om hur viktigt det är att våra statliga bolag, verk och myndigheter verkligen följer regelverket. Däremot är jag besviken över att inte ministern med ett ord nämner något om att se över och förtydliga regelverket till våra statliga verk, myndigheter och bolag när det gäller att påverka eller driva politiska frågor, säger han i en kommentar till Beernews.