Inga transportkrav på hållbara produkter än

Ulf Sjödin, sortimentschef på Systembolaget.

Det har varit ett stort intresse bland leverantörerna för att bli hållbarhetsmärkta på Systembolaget. Men idag ställs inga krav på transporterna för att få märkningen.

Ulf Sjödin, som är sortimentschef på Systembolaget, berättar att leverantörerna haft två och ett halvt år på sig att förbereda sig inför den nya märkningen.

– Det har varit ett väldigt stort intresse och det är många som jobbar på det, säger han.

– Men sen är det ganska naturligt att vänta tills de ser det på hyllan innan de gör de sista grejorna som behövs. Det kan handla om att bara sänka flaskvikten.

Bryggerierna är dessutom långsammare än vinodlarna. 169 olika viner är hållbarhetsmärkta idag mot de 17 öl som är det.

– Vinbranschen ligger väldigt mycket före ölbranschen tidsmässigt i det här.

För att få hållbarhetsmärkningen ställs tre olika krav. Det första är miljöcertifiering. Där gör Systembolaget inte gör någon egen värdering utan förlitar sig på oberoende organisationers certifieringar utifrån EU-regler.

Av den anledningen tar Systembolaget tar ingen egen hänsyn till transporters påverkan, något som bland annat Ängöls Johan Håkansson tog upp i en kommentar på våra sociala medier när vi skrev om hållbara val på Systembolaget igår.

– Det är en bit som vi saknar idag, men den gör det hela lite mer komplicerat, säger Ulf Sjödin och tar upp en skillnader mellan en kallstartad dieselbil och en elbil och hur man ska veta vilken bil som används.

– Det är ju en jättestor skillnad och det är alldeles för komplicerat i dagsläget, även om jag tror att det är något som kommer framöver. 

Det andra kravet som ställs är att förpackningen ska ha ett lägre klimatavtryck än en traditionell glasflaska. Det betyder att burk, retur- och lättviktsflaska är godkända.

Slutligen ska produkten få godkänt i en analys av arbetsvillkoren i odling och produktion. För producenter i Sverige är det i princip öppet mål.

– Ja, det beror på varifrån man kommer och om det finns lagar som täcker mycket. Sverige är lågrisk – Kina och Sydafrika högrisk.