Humleodlingar växer snabbt i USA

Humleodlarna försöker så gott det går att hänga med för att matcha alla bryggeriers efterfrågan. I USA har ytan med humleodlingar dubblerats på fem år.

Humlen har blivit en väldigt efterfrågad växt i samband med att ölintresset har ökat rejält över hela världen. I dag är det svårt för många bryggerier att få tag i färsk och högkvalitativ humle.
Men humleodlare gör sitt bästa för att producera mer. På de senaste fem åren har humleodlingarna nästan dubblerats när det gäller yta i USA.
Utvecklingen ser också ut att fortsätta. Organisationen Hop Growers Of America, förutspår att humleodlingarna lär växa i yta med 9,8 procent under 2017. Den tillväxten är större än de flesta länders totala humleproduktion.
Det pågår också flera projekt som försöker ta fram humle som kan odlas i nya delar av USA. Ett liknande projekt görs även av SLU i Sverige där man vill ta reda på vilka humlesorter som passar bäst för att odlas i Sverige. Så här långt är dock humleproduktionen i Sverige försvinnande liten jämfört med till exempel USA.
USA passerade för några år sedan Tyskland och är i dag världens största producent av humle.