Historiska ölrecept samlade på ny sajt

Svagdricka, enbärsöl, marsöl och ölsupa. Nu har en massa traditionella svenska dryckesrecept samlats på en och samma sida.

Matlkult.se heter sajten där den som är intresserad av svensk mat- och dryckeshistoria kan hitta en hel del spännande.

Där finns gott om gamla dryckesrecept som det ofta talas om men som sällan varit nedskrivna.

– Mat och måltider är en stor och viktig del av vårt kulturarv och det finns mycket kunskap och inspiration att hämta från tidigare generationer, inte minst i dag när frågor om miljön och hur vi hushållar med resurserna är aktuella. Den småskaliga matproduktion som vi i dagens samhälle gärna lyfter fram som föredömligt ekologisk var själva basen i gamla tiders självhushåll, säger Åsa Holmgren som är forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen och specialiserad på just mat som kulturarv.

På den nya sajten finns basområden som baljväxter, bröd, bär och frukt, honung, kål, mjölk och mejeriprodukter, potatis och öl. När det gäller öl finns en hel del recept och dessutom en hel del historia om ölets historia i Sverige.

– Matens, nyttoväxternas och kreaturens historia är till största delen kvinnornas historia och en ofta förbisedd del av det förflutna. Det är delar av historien som inte har haft hög status, trots att de är grunden för vår överlevnad. Ur det perspektivet känns det extra roligt att kunna synliggöra kvinnornas viktiga roll som matkulturbärare, säger Åsa Holmgren.

Matkult.se är framtagen av myndigheten Institutet för språk och folkminnen med medel från Landsbygdsprogrammet, inom ramen för myndighetens regeringsuppdrag Traditionell småskalig matkultur.