Här ska det satsas miljoner på ölturism

Runt sju miljoner ska det satsas på ölbranschen i Pennylvania. Bland annat ska det skapas mer ölturism genom att starta en helt ny festival.

Det är allt tydligare att Pennsylvania ser ölbranschen som något positivt än som något farligt. Flera lagar har ändrats de senaste åren och nu satsar delstaten stora pengar på branschen. Bland annat ska man promota Pennsylvania som en öldestination och locka fler ölintresserade till de olika bryggerierna och barerna.

Cirka 900 000 kronor satsas på en helt ny ölfestival i Seven Springs, och festivalen ska byggas upp på samma sätt som en redan existerande vinfestival.

Dessutom ska det gå pengar till humleodlingar, utbildning av nya bryggare och flera olika marknadskampanjer.

När kommer den första sådana satsningen i Sverige tror ni?