Glöm det här med gårdsförsäljning

Beernews tycker till:

Till hör du dom som tror att vi ska få gårdsförsäljning på svenska bryggerier inom kort? Glöm det! Det lär nämligen inte hända.

Gårdsförsäljningen är en av de frågor som drivs hårdast av svenska bryggerier och även av intresseorganisationer. Det som är tillåtet i de flesta EU-länder skulle i så fall bli okej även inom Sveriges gränser.

Men ska jag vara realist kan jag inte se att det finns ens en enda promilles chans att det ska ske de närmaste åren. Den tidigare borgerliga regeringen visade visst intresse för frågan, men hade inte kraft/lust att ta frågan i mål. Med nuvarande regeringen har den dörr som kanske stod lite på glänt stängts fram till åtminstone nästa val.

Självklart ska man inte sluta att slåss för detta. Men räkna med att möta en ständg dörr de närmaste åren.

Av någon anledning verkar gårdsförsäljning rimma illa med den svenska linjen när det gäller alkoholfrågor. Givetvis är det bra att försöka hålla nere konsumtionen av öl och andra drycker i vårt land. Men att någon kan inbilla sig att gårdsförsäljning av i jämförelse dyra produkter skulle skapa en ökad konsumtion är bara obegripligt och dumt.

Allvarligt, hur många personer med alkoholproblem skulle sätta sig på bussen i Göteborg för att åka en halvtimma till till exempel Rådanäs och köpa öl för 30 kronor flaskan, när det går att få tag i öl på många ställen centralt i Göteborg för en bit under tio kronor?

Den svenska hållningen i alkoholfrågor är omodern och faktiskt ganska okunnig.

Det här handlar inte om Systembolagets vara eller inte vara. Jag tycker att Systembolaget är bra på många sätt, inte minst på mindre orter. Inte minst ges en chans för små svenska bryggerier att sälja sin öl lokalt.

Förslaget som kom för en tid sedan om att göra alla småbryggerier till utlämningställen för Systembolaget är en bra kompromiss. Då gäller samma regler vad gäller att vara nykter och samma öppettider.

Men något hopp om en lättnad i reglerna har jag inte. Tyvärr finns risken att det blir tvärtom.

Den nya tjänst som med kort varsel kör ut beställd alkohol från Danmark till södra Sverige är en spännande utmaning av svenska regler. Samtidigt finns det en risk att projektet leder till att de öl- och vinklubbar som i dag skickar alkohol till svenska medlemmar kan förbjudas.

I dag straffas mindre svenska bryggerier för att de är svenska. Det finns ingen skattereducering som i princip alla andra europeiska länder har. Det tillåts inte försäljning av öl på bryggerier. Inte heller här finns några större förhoppningar om förändringar. Detta trots att övriga EU infört skattelättnader för små bryggerier.

Det är praktiskt att skylla på EU när man inte vill ta tag i frågor som till exempel gränshandeln. Men i andra frågor slåss man med näbbar och klor för att gå emot just EU…

På sikt hotar detta en bransch som faktiskt gör gott för den svenska alkoholkonsumtionen. Allt fler lägger hellre en hundralapp på tre-fyra goda öl på Systembolaget än tio-tolv billiga öl. Det ger samma intäkter, men mindre konsumtion.

Blir det bättring under 2017? Tyvärr är svaret på den frågan ett klart nej, även om jag hoppas att jag har fel.