Galen utveckling för svenskt på Systemet

En tredubbling på åtta år. Antalet svenska produkter på Systembolaget bara ökar och ökar.

Det är tidningen Sydsvenskan som presenterar siffrorna, som visar hur det blir allt fler svenska produkter på Systembolaget. 2009 fanns det 897 svenska produkter, nu är den siffran uppe i 2668. Och fler lär det bli.

Det flesta svenska produkterna säljs i små mängder, men kan ändå vara en viktig del av just det företagets intäkter.

– Vi ser flera bryggerier som säljer betydande mängder på lokala och regionala marknader, säger Staffan Adin, inköpsansvarig på Systembolaget, till Sydsvenskan.

Remmarlöv Gårdsbryggeri lyftes i våras fram som ett av de bryggerier i Sverige som lyckats bäst med försäljningen lokalt på Systembolaget, men det finns många exempel på bryggerier som via Systembolaget nått ut till en stor publik både lokalt och på riksplanet.

Men det är inte bara antalet öl som ökar. Fem svenska viner på hyllorna 2009 har blivit 46 stycken i år. Antalet tillverkare av sprit som finns representerade på Systembolagets hyllor har fördubblats och är nu drygt 90 stycken.

Samtidigt som den svenska explosionen har inträffat, sjunker faktiskt den totala försäljningen på Systembolaget.

– Det är positivt, eftersom folk tänker mer kvalitet i stället för kvantitet, säger Adin.