Franskt förslag oroar Sveriges Bryggerier

Erika Danckwardt-Lillieström på Sveriges Bryggerier ser problem med ursprungsmärkning av öl. Foto: Pressbild

I Frankrike finns ett förslag om att lagstifta om ursprungsmärkning av öl. Och i Sverige oroar sig Sveriges Bryggerier för konsekvenserna.

Frankrike vill införa en ny lagstiftning som skulle innebära att ölförpackningar måste märkas med bryggeriets namn och adress. Den nya lagen skulle gälla även importerad öl och därmed skulle även svenska bryggerier kunna tvingas att ursprungsmärka öl som exporteras till Frankrike.

Nu är väl vinlandet Frankrike kanske inte det viktigaste exportlandet för svenska bryggerier, men på Sveriges Bryggerier (SB) och paraplyorganisationen The Brewers of Europe (BE) är man rädd för att den franska lagen skulle kunna sprida sig till andra länder.

– Det är livsfarligt om vi får nationella regler, det blir snabbt ett lapptäcke och det gynnar inte näringslivet, säger Erika Danckwardt-Lillieström på Sveriges Bryggerier.

– Tänk om lagen får spridning men inte ser exakt likadan ut överallt, då måste du förhålla dig till varje land du som du jobbar med. Det är det som varit så fantastiskt med EU:s inre marknad, att du inte behövt göra det. Det ska vara lätt att frakta och exportera produkter utan att behöva sätta dig in i flera lagstiftningar.

Hon är kritiskt på flera punkter och menar den harmoniserade lagstiftning som finns idag är tillräcklig för att skydda konsumenterna.

– Där är ursprung inte obligatorisk, men om du väljer att märka så får du inte missleda.

Men den lagstiftningen som finns räcker inte för Frankrikes syften, som är att undvika situationer där öl som framställs som lokala men bryggs på en annan plats.

För att sätta det i ett svenskt sammanhang ligger det nära till hands att jämföra med till exempel Mellerud från Spendrups. Den är märkt med bryggeriet, men det finns ingen information om var den är bryggd.

I hantverksölskretsar finns också begreppet craft washing, som anspelar på stora bryggerier med varumärken som försöker framstå som hantverksbryggerier, något som också skulle påverkas av det franska förslaget.

– Det är viktigt att inte vilseleda konsumenterna, det är alla överens om. Men jag har inte hört att det är ett stort problem, säger Erika Danckwardt-Lillieström.

– Det är klart att det är tråkigt om det finns utrymme för sånt, men det är kamp om marknadsandelar.

Sveriges Bryggerier och BE ser det franska förslaget som en del i en större problematisk helhet, där bryggerierna får mer och mer omfattande krav på märkning.

– All lagstiftning måste ställas i proportion till nyttan. Redan nu är märkning med information om ingredienser och näringsvärden på ingång. Om det går igenom kommer den att ta stor plats på flaskans etikett, säger Erika Danckwardt-Lillieström.

– Sen vill Irland obligatoriska varningstexter och cancervarningar. Det dyker hela tiden upp nationella särregler som kan se harmlösa ut initialt.

Hon är även kritisk mot tidsramarna som Frankrike satt upp.

– De vill införa det redan från sommaren och jag tror att de flesta håller med om att det är ganska kort framförhållning.

En märkning skulle även kunna innebära problem för bryggerier med flera produktionsenheter om det innebär att etiketter och burkar måste beställas separat för varje enhet.

– Sen kan jag tänka mig att jobbigt för mindre bryggerier, om de ska få hjälp av andra med bryggning. Det blir ju helt omöjligt!

Vi har även pratat med andra i den svenska ölbranschen. De är betydligt mer positiva till ursprungsmärkning. Den artikeln publiceras senare i kväll.

Här kan du läsa Frankrikes motivering till lagförslaget som landet skickat till EU-kommission för det godkännande som krävs, innan det kan genomföras.