Forskningsprojekt ska lyfta svensk cider

Svensk cider ska bli betydligt bättre i framtiden. Det ska två forskare på SLU se till via ett nytt projekt.

Cider- och musttillverkningen i Sverige har tagit fart i takt med det ökade intresste för dryck och för närproducerat. Men håller våra svenska äpplen tillräckligt bra klass?

Det tycker inte Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som nu ska försöka att ta fram bättre äpplen för cider- och mustproduktion.

– Mustäpplen ska vara icke-oxiderande, ha en kraftfull arom och bra balans mellan socker och syra medan cideräpplen ska vara bittersöta. Dessa egenskaper finns inte hos dagens svenskförädlade äpplen säger Kimmo Rumpunen, ansvarig för den svenska äppelförädlingen vid SLU.

Rumpunen ska tillsammans med Larissa Gustavsson jobba fram bättre äpplen.

– Vi vill tillvarata de allra bästa egenskaperna och sammanfoga dem i framtidens äpple.För att lyckas med detta behöver vi hållbara förädlingsmetoder, moderna tekniker samt tillgång till bra äppelmaterial, säger Larisa Gustavsson.

Äpplet är Sveriges mest odlade frukt och det skördas cirka 25 ton varje år. Det är också en av de frukter som ligger i topp vad gäller konsumtion, med 12,3 kilo färska frukter per person.

Under hösten har två projekt startats. Det ena projektet syftar till att förädla fram svenska äpplen som är särskilt lämpade för must- och cidertillverkning. Det andra syftar till att via genomiskt detektivarbete hitta egenskaper och metoder för att accelerera framtagandet av nya äpplesorter som passar den svenska konsumenten. Båda projekten utförs av akademi och näringsliv i samverkan.