Forskare prisas av Systembolaget

Varje år delar Systembolaget ut ett Kunskapspris. I år går det till Sven Andreasson.

Andreasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och chef för ”Mottagningen för alkohol och hälsa”, som är en öppenvårdsmottagning för personer med alkoholproblem.

Han får priset för sina betydande insatser inom alkoholforskningen och bidrag till arbetet med att minska alkoholskador. En forskning som ofta varit direkt överförbar till praktiskt arbete.

Även ett Juniorstipendium delas ut. Det går i år till socionomen Jonas Raninen som disputerade 2016 vid Karolinska Institutet, och är verksam som forskare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

Han får stipendiet för sina forskningsinsatser om faktorer som påverkar förändrade dryckesvanor, som till exempel sambandet mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare i livet.

Kuskapspriset är på 100 000 kronor och Juniorstipendiet på 50 000 kronor.