Fler ungdomar väljer att hålla sig nyktra

Rekordmånga ungdomar i Sverige håller sig nyktra. Det visar ny statistik. Hälsotrenden och datorspel anses vara bland anledningarna.

Undersökningen är gjord av Novus och presenteras av Svenska Dagbladet och visar att ungdomars attityd till akohol har förändrats rejält. Sju av tio i åldern 16-24 år tycker att det är fel att någon gång dricka så mycket att det är svårt att minnas efteråt hur mycket man druckit.

Undersökningarna har genomförts sedan 2010 och trenden har hela tiden varit att ungdomar går emot en mer måttlig syn på alkohol. Det trots bero bland annat på ett förebyggande jobb av myndigheter, men även den starka hälsotrenden och datorspelen spelar in.

Även CAN:s rapport om ungas drogvanor visar på en tydlig förändring. På 1970-talet var 90 procent av alla elever i nionde klass alkoholkonsumenter. 2016 är den siffran nere i 40 procent.

Ungdomar är fortfarande de som har den mest tillåtande synen på alkohol och är också den åldersgrupp som dricker mest. Men det jämnar ut sig och i dag är det i åldrarna över 65 år som antalet riskkonsumenter ökar.

Läs hela artikeln här.