Dubbla ölpriser på grund av klimatet?

Klimatförändringarna kan komma att påverka mycket i våra liv. Fördubblade ölpriser kan bli ett av resultaten.

Det är forskare som presenterat en studie i Nature Plants. Där har man kombinerat klimatmodeller med ekonomiska modeller och kommit fram till oroande resultat för alla öldrickare.

Priset kan nämligen komma att fördubblas, eller till och med tredubblas i vissa länder.

Bland annat tror forskarna att ett varmare klimat kombinerat med fler situationer där vi har extrema väderförhållanden leder till minskad kornproduktion. Fram till nästa sekelskifte kan den produktionen minska med 17 procent. Det skulle i sin tur leda till högre ölpriser, inte minst på grund av att det mesta av kornet används som djurföda, och att det prioriteras.

Samtidigt pågår på många håll ett arbete med att ta fram ett korn som är tåligare och kan hantera väderomställningar. Enligt forskarna lär det dock inte räcka.

– Vi gjorde antagandet att jordbrukare skulle kunna anpassa sig till gradvisa förändringar, men ha svårare att anpassa sig till extra händelser”, säger Steven Davis, en av forskarna, till Wall Street Journal.