Definitivt klart med finsk gårdsförsäljning

Nu är det helt klart! Det blir gårdsförsäljning av öl på finländska bryggerier. Dessutom tillåts öl upp till 5,5 procent att säljas i matvarubutiker.

Under tisdagen togs alltså det slutgiltiga beslutet. Det blir tillåtet med gårdsförsäljning av öl upp till 12 procent för bryggerier i Finland. Ett beslut som var väntat efter förra veckans första besked om förändringar i alkohollagarna.

Förändringen gäller för bryggerier som producerar mindre än 500 000 liter, vilket innebär i princip alla hantverksbryggerier. Den gränsen är satt för att blidka EU och deras krav på att andra EU-länder inte får diskrimineras vid försäljning.

Beslutet är förstås en stor seger för bryggerierna i Finland, och en signal till Sverige om att det verkar gå att ha gårdsförsäljning och ändå ha kvar sitt alkoholmonopol. Det ska dock nämnas att det här beslutet inte har prövats av EU.

Den nya alkohollagen i Finland innebär fem förändringar:

– Bryggerier med en produktion på mindre än 500 000 liter öl per år får sälja öl direkt från bryggeriet.

– Matvarubutiker får från och med 1 januari 2018 sälja öl med en alkoholhalt upp till 5,5 procent. Tidigare gräns i Finland har varit 4,7 procent.

– Alkoläsk får säljas på samma sätt som öl i matvarubutiker. Alltså blir gränsen även här 5,5 procent. Tidigare har alkoläsk inte alls sålts i matvarubutiker.

– Krogarna i Finland får servera alkohol betydligt senare. Tidigare gräns på klockan 01.30 ändras till 04.00 om en anmälan om detta har gjorts. Gäster får sedan dricka alkohol fram till 05.00. Dessutom blir det tillåtet med happy hour-erbjudanden, vilket tidigare varit förbjudet.

– Finländska krogar får i fortsättningen sälja alkohol som gästen kan ta med hem. Det krävs då att alkoholen har en procent under 5,5 och att inköpet görs mellan 09.00 och 21.00.