Debatt: ”Vi är bra för småbryggerierna”

Ulrik Jönsson riktade kritik mot Systembolaget i en debattartikel på Beernews i förra veckan. Nu kommer svaret och där menar Systembolaget att man är bra för de svenska småbryggerierna.

Det är Systembolagets inköpschef Sara Norell som svarar och hon lyfter fram hur många bryggerier ökat sin försäljning genom att finnas på Systembolaget. Denna artikel är ett svar på debattinlägget från Ulrik Jönsson i förra veckan.

”Vi har under de senaste åren på nära håll följt utvecklingen av den hantverksmässiga, lokala och småskaliga produktionen av öl. Bryggarnas kunskap och engagemang samt kundernas ökande intresse har banat väg för denna utveckling och framgång. Men utan Systembolagets sortiment Lokalt och småskaligt som introducerades 2014 hade det varit svårt för många bryggerier att etablera sig och växa.

Tack vare detta sortiment har vi underlättat marknadstillträdet för de mindre hantverksbryggerierna i och utanför Sveriges gränser genom att erbjuda möjligheten att sälja sina drycker i Systembolagets butiker lokalt och vara beställningsbara till alla butiker över hela landet.  

Systembolagets inköpare har också delat med sig av sin kunskap om och kring Systembolaget och den svenska marknaden till många mindre bryggerier. Utan krav på vinstmaximering och jakten på storsäljare kan inköparna bidra med sitt engagemang för att bistå småbryggarna att utveckla sitt hantverk och särart.

De har på nära håll följt flera spännande utvecklingsresor, från nyetablerad småproducent i det lokala sortimentet till nationellt – till och med internationellt – erkända hantverksbryggerier. 

Det har varit en fantastisk utveckling. 2014 fanns det 97 bryggerier med 412 drycker i sortimentet Lokalt och småskaligt. 2018 fanns det 270 bryggerier i sortimentet och dessa levererade sammanlagt omkring 1700 olika öl till Systembolagets kunder. Sverige är sannolikt ett av världens mest bryggeritäta länder i förhållande till befolkningsmängd. Förra året sålde det lokala och småskaliga sortimentet för ca 217 miljoner kronor vilket är en ökning med 13 procent sedan året innan.  

Tack vare kundernas ökade efterfrågan har sortimentets försäljningsökning sedan 2014 varit drygt 620 procent, att jämföra med 17 procent för övrig öl. Många drycker som började i sortimentet Lokalt och småskaligt har därefter via beställningssortimentet kvalat in till det fasta sortimentet genom kundernas efterfrågan.

Om vi skulle räkna med de artiklar som gått från sortimentet Lokalt och småskaligt till fast sortiment skulle försäljningen därför vara ännu större.   

Vi ser fram emot den kommande utredningen om gårdsförsäljning av alkohol enligt överenskommelsen i ”Januariavtalet”. De två tidigare statliga utredningarna har visat att det inte går att införa ett undantag för gårdsförsäljning av svenska produkter. Alla producenter inom EU måste ges samma förutsättningar.

Systembolaget vill kunna erbjuda sina kunder en mångfald av olika drycker. Där fyller de lokala, småskaliga bryggerierna en viktig roll med sin experimentlusta och sitt nytänkande. För att både underlätta för småbryggerierna, och av klimatmässiga skäl, är vår målsättning att vi i början av 2020 kan erbjuda valfriheten att lagerlägga sina artiklar på valfri depå, Stockholm (som tas i drift i höst), Sundsvall eller Örebro.

Vi kommer också med start efter sommaren att fördjupa vår dialog med de lokala bryggerierna för att diskutera hur vi kan utveckla vårt samarbete på bästa sätt.”

Sara Norell, Inköpschef, Systembolaget AB