Carlsberg fick rätt om patent på korn

Det hjälpte inte att överklaga Carlsbergs patent på korn. Foto: Pixabay/Montage

Ett patent på korn ägt av Carlsberg har nu bekräftats efter att några organisationer överklagat det till det europeiska patentverket. Nu finns en oro för att det blir fler patent på korn – och öl!

Det är bland annat organisationen ”No Patents on Seeds!” som oroar sig över allvarliga effekter den typen av patent kan ha. Och de var besvikna efter beskedet från det europeiska patentverket (EPO). Patentet avser inte bara kornet i sig utan även öl producerad med det.

– Det här är en dålig dag inte bara för bryggerier och kornodlare utan för att ett patent tilläts som aldrig skulle ha godkänts från början. Den här typen av patent påverkar mångfalden i ekosystemen, innovationen i förädlingsarbetet och konsumentintressen. EPO:s beslut gör att det inte finns något försvar mot fler liknande patent. I stället kan det bli fler patent på öl och korn i framtiden, säger Christoph Then på No Patents on Seeds! till eubusiness.com.

Enligt artikeln i eubusiness.com finns redan liknande patentansökningar från Carlsberg och fyra av dem har godkänts, varav de flesta också har överklagats.

Som ett exempel på patentens negativa påverkan tar man upp ett fall i Tyskland, där en ny variant av ekologiskt korn drogs tillbaka på grund av att det hade liknande egenskaper som en variant som Carlsberg sökt patent för.

Karl-Josef Müller på företaget Cultivari vågade inte ta risken att registrera sin variant av rädsla för de kostnader det skulle kunna medföra i en eventuell dispyt.

– Vi hade varit tvungna att inte bara ta kostnaden för att registrera vår variant utan också kostnader för att reda ut oförutsedda legala frågor. Det hade vi helt enkelt inte råd med, säger han till eubusiness.com.

I det fallet hade ändå Cultivari tur. Carlsberg drog tillbaka sin patentansökan gällande den variant som liknade Cultivaris.