Alkohol misstänks hindra graviditet

Alkoholintag kan göra det svårare att bli gravid. Foto: Pixabay

Alkohol är inte bara dåligt under en graviditet utan det kan även göra att det blir svårare att bli med barn, visar en ny undersökning.

Om en kvinna vill bli med barn ska hon undvika att dricka mycket alkohol. Det konstaterar en studie från European Society of Human Reproduction and Embryology. Där undersökte man om intag av alkohol påverkade sannolikheten för att bli gravid under en menstruationscykel.

Kvinnor i åldrarna 19 till 44 år deltog i undersökning och följdes under upp till 19 menstruationscykler där de förde dagbok om hur mycket alkohol de drack, vilken typ och de fick även lämna urinprov.

– Vi kom fram till att mycket alkohol under vilken som helst av menstruationens faser innebar en reducerad sannolikhet att bli gravid jämfört med kvinnor som inte drack. Det är ett viktigt konstaterande för att en del kvinnor som försöker bli gravida tror att det är ”säkert” att dricka under visa faser av menstruationscykeln, säger doktor Kira Taylor, professor vid University of Louisville School of Public Health and Information Sciences.

Mycket alkohol i det här fallet motsvarar en konsumtion av ungefär två liter öl på en vecka.

I undersökningen framkom också att i slutet av menstruationscykeln, de sista två veckorna innan blödningen startar hade även mindre alkoholkonsumtion negativ påverkan på förmågan att bli gravid.

Det ska dock noteras att undersökningen inte slutgiltigt bevisar att alkohol försvårar förmågan att bli gravid, men den visar på att det finns ett samband. Och det är inget preventivmedel.

– Resultatet av den här studien ska inte tolkas som att dricka alkohol förhindrar graviditet. Med andra ord, alkohol är inte ett preventivmedel. Även om en kvinna dricker mycket alkohol kan hon fortfarande bli gravid om hon har oskyddat sex, säger Kira Taylor.

Läs hela artikeln här.