Brexit ett hot mot Guinness?

En engelsk politiker hävdar nu att Brexit är ett hot mot leveranserna av Guinness till Storbritannien.

Det är liberaldemokraten Sir Vince Cable, som enligt Daily Mail, hävdar att en hård Brexit eller ett dåligt avtal skulle leda till att leveranserna stannar upp. Detta skedde vid ett möte med Guinness ägare Diageo i Edinburgh. Diageo äger även en mängd andra stora varumärken, som Smirnoff, Johnnie Walker and Baileys.

Cable målade även om risken för gränsstvister som ett orosmoment i sammanhanget: 

– Diageo är ett globalt företag som är beroende smidiga gränser. Allt som stör deras handel är ett problem för dem, säger han enligt Daily Mail.

– Man kan se en situation där handeln med Guinness och Baileys, som är två av de varumärken som påverkas mest, störs kraftigt. I ett extremt läge utan brexitavtal eller med ett dåligt avtal skulle dessa kunna ta slut. 

Hos Diaego var dock inte oron så stor:

– Oavsett utgången av brexit finns ingen anledning till oro. Guinness kommer att finnas tillgänglig överallt i Storbritannien och Irland i årtionden framöver.

Läs hela artikeln här