Borgerligt motstånd mot gårdsförsäljning

Den borgerliga enigheten kring gårdsförsäljning av öl och vin är inte total. I en debattartikel motsätter sig tre riksdagsledamöter förslaget.

Det är Penilla Gunther (KD), Lars-Axel Nordell (KD) och Barbro Westerholm (L) som tillsammans med två ytterligare politiker  tar avstånd från gårdsförsäljning av öl och vin. Detta sker i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Man hänvisar till att gårdsförsäljning gynnar svenska produkter och att det i sin tur är ett hot mot det svenska alkoholmonopolet.
Trion har också tagit fram siffror på hur många jobb som gårdsförsäljningen skulle leda till.
”Den ökning av sysselsättningen på landsbygden som en gårdsförsäljning skulle leda till är ytterst marginell, när man räknar de arbetstillfällen som har ett direkt samband med den tänkta gårdsförsäljningen, och inte ägnar sig åt spekulationer. Kanske något tiotal nya jobb”, skriver de.
De hänvisar till utredningar som pekar på att gårdsförsäljning inte är förenligt med det svenska monopolet, samtidigt som bland annat moderaten Christofer Fjelner tidigare pekat på offentliga uppgifter om motsatsen. Tydligt är att det finns expertsvar som passar för de flesta åsikter i frågan.
Hur som helst är de tre inte inne på att stötta ett förslag om gårdsförsäljning av öl och vin.
”Det har påståtts i medier att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning. Det är inte sant. Och när man får klart för sig att detta kan hota en av grundpelarna i den svenska alkoholpolitiken, tror vi att allt fler riksdagsledamöter kommer att motsätta sig ett sådant förslag”, skrivs det i debattartikeln.