Gårdsförsäljning del av skånsk matplan

”2030 Smart Mat” är Skånes långsiktiga livsmedelsstrategi. Där ingår numera gårdsförsäljning av öl och vin.

Det var under veckan som regionstyrelsen i Skåne tog beslutet om att ha med gårdsförsäljningen i den långsiktiga strategi som ska utveckla Skåne som hållbart och hälsosamt när det gäller livsmedelstillverkning.
Beslutet föregicks av heta diskussioner, och de styrande partierna styrelsen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, var emot beslutet. I stället var det Allianspartierna och Sverigedemokraterna som såg till att förslaget gick igenom. Exakt samma procedur alltså som när regionen röstade om att göra Skåne till ett testomårde för gårdsförsäljningen av öl och vin.
– Detta är nu en del av vår strategi till 2030. det är viktigt för den skånska livsmedelsnäringen att få möjlighet till gårdsförsäljning av öl och vid, säger moderate oppositionsledaren Carl-Johan Sonesson (M) till tidningen Norra Skåne.
I debatten motsatte sig S och MP förslaget och motverade det med folkhälsoskäl samt att Systembokaget kan hotas av en sådan förändring.
Att gårdsförsäljningen nu finns med i det stora arbete som görs i Skåne betyder förstås en hel del. ”2030 Smart Mat” är tänkt att vara grunden för att lyfta Skåne som matområde och att skapa en hållbart och mivänlig produktion.
Formellt beslut i frågan ska tas av regionfullmäktige, men oftast går fullmäktige på den linje som tagits fram i styrelsen.

Läs hela artikeln här.