3 Fonteinen lämnar lambicsamarbete

HORAL är samarbetet mellan nästan alla lambictillverkare i Belgien. Men nu hoppar både 3 Fonteinen och Girardin av.

HORAL bildades 1997 och hade fram till nyligen 15 bryggerier som medlemmar. Vartannat år har det bryggt en megablend där utvalda bryggerier deltagit, och då har det också arrangerats Tour de Geuze, där alla som vill kan åka runt till de olika bryggerierna och prova god lambic.

Men nu står samarbetet inför en rejäl utmaning. Sedan tidigare är inte Cantillon en del av samarbetet, och nu har även 3 Fonteinen och Girardin hoppat av.

Enligt Jens Skrubbes blogg beror avhoppet från 3 Fonteinen på att man vuxit i från varandra samt att de numera har åtskilda värderingar på olika saker.

I Girardins fall ska det handla om tidsbrist. 15 samarbetande bryggerier har därmed blivit 13, nu återstår att se hur det påverkar samarbetet framöver.

Tour de Geuze är tänkt att genomföras kommande vår. Datumen är satta till 4-5 maj.