11/11 2011 bryggde Vlado Marusic och Holger Echarti sitt första öl. Det var på 11 procent och man började brygga när klockan stod på 11.11.11. Det blev också starten för det som skulle mynna ut i Nacka Bryggeri.