Två bryggerier och en restaurang med ölfokus. Men också bland annat krukmakeri, stenugnsbageri och möjlighet till övernattning. Jonssons Gård utanför Varberg vill vara en destination som lockar en bred publik.