I sju år har Siren fört samman brittiska och amerikanska bryggerier för samarbeten i Rainbow Project. Nu lever projektet vidare med hjälp av Left Handed Giant och på fredag kommer ölen till Sverige.